Dankbare beleving, vol verwondering

Frank is vaak op mijn pad gekomen en steeds ont-moeten we elkaar weer. Laatst hebben we een bijzondere wandeling in de natuur gemaakt waar ik vol verwondering en nieuwsgierigheid dichter bij mijzelf, mijn eigen natuur, kwam. Ik ben Frank dankbaar voor de mooie ervaring tijdens en na de Act by nature sessie (1 op 1).

Tessa van Swaay – directeur Van Swaay Duurzaam Hout